Kjo është një ndër pyetjet që më bëhet më shpesh si nga studentët që pres në qendër çdo javë, ashtu edhe nga ata që interesohen nëpërmjet faqes tonë. Patjetër që nuk është pyetje që merr një përgjigje të prerë duke qenë se arritja e një niveli të caktuar të gjuhës angleze varet nga disa faktorë, si:

Edra XhaxhoMotivimi i Studentit

Është fakt që studentët e motivuar mësojnë më shpejt dhe mbajnë mend më gjatë se ata që e ndjekin një kurs gjuhë thjesht se është për t’u bërë. Të pasurit e një arsyeje, sikurse të studjuarit a të emigruarit jashtë shtetit, përgatitja për një vend pune, përgatitja për një provim ndërkombëtar e të tjera si këto, e nxit një student ta shohë kursin me më tepër rëndësi dhe madje t’i japë edhe me tepër shije orëve mësimore.

Disponueshmëria

Një student që ka kohë të lirë mjaftueshëm për të punuar edhe autodidakt përveç kursit, patjetër që do ecë më shumë se pjesa tjetër e grupit. Më kujtohet që në kursin tim të parë të anglishtes, kohë të lirë kisha boll. Si rrjedhojë, edhe mësova shumë shpejt dhe mendoj se mësova edhe shumë mirë.

Personaliteti

Nga përvoja e deritanishme, studentët që kanë mësuar më shpejt kanë qenë edhe ata më të shkathtit. Frika nga të bërit gabime dhe të dukurit keq në sy të studentëve të tjerë, i tkurr disa studentë të provojnë të flasin e ta vënë në praktikë anglishten që po mësojnë. Duke praktikuar më pak, edhe nxihet më pak.

Mosha

Mosha ideale për të nisur një gjuhë të huaj është fëmijëria. Unë e kam nisur kursin tim të parë dhe shumë të këndshëm kur isha 15 vjeçe. Adoleshenca konsiderohet moshë shumë e përshtatshme për të nisur një kurs gjuhe. Kalimi i viteve, bashkuar me vështirësitë që disa prej tyre mund të kenë, bën që anglishtja të mos mësohet aq shpejt sa një adoleshent a 20 vjeçar.

Talenti 

Unë mendoj dhe jam e bindur se çdokush mund ta mësojë një gjuhë të huaj. Por, njëkohësisht, besoj se disa studentë janë thjesht më të talentuar se disa të tjerë për ta bërë këtë. Është ajo që ne në përditshmërinë tonë e quajmë prirje. Disa studentë janë më të prirur për t’i shqiptuar fjalët saktë, për t’i renditur fjalët po saktë dhe për të qenë përgjithësisht më të saktë.

Duke pasur parasysh arsyet e mësipërme, ndoshta do ju ndihmojë të gjithëve ky përcaktim kohëzgjatjeje nga Cambridge ESOL:

Për të qenë niveli A2 duhet t’i kesh kushtuar anglishtes, 180–200 orë;
Për të qenë niveli B1 duhet t’i kesh kushtuar anglishtes, 350–400 orë;
Për të qenë niveli B2 duhet t’i kesh kushtuar anglishtes, 500–600 orë;
Për të qenë niveli C1 duhet t’i kesh kushtuar anglishtes, 700–800 orë,
Për të qenë niveli C2 duhet t’i kesh kushtuar anglishtes, 1,000–1,200 orë.